rekrytering av officerare inom Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2001/02:1022 av Carnerö, Åke (kd)

Carnerö, Åke (kd)

den 10 april

Fråga 2001/02:1022

av Åke Carnerö (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om rekrytering av officerare inom Försvarsmakten

I Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2003 (BU03) redovisas ett förslag till reducering av officersrekrytering för åren 2003 och 2004 med totalt 600 yrkesofficerare.

Regeringen har i propositionen Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (prop. 2001/02:10) bl.a. framfört att rekryteringskraften utgör den största utmaningen för Försvarsmaktens personalförsörjningssystem. Det är därför viktigt att Försvarsmakten utvecklar formerna för sin rekrytering.

För att skapa och utveckla en modern och flexibel insatsorganisation krävs bl.a. många välutbildade och välmotiverade unga yrkesofficerare. Jag anser därför att en temporärt minskad rekrytering av yrkesofficerare ger fel signaler och bidrar inte till ökad rekryteringskraft.

Min fråga till försvarsminister Björn von Sydow:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att behålla nuvarande rekryteringsvolym inom Försvarsmakten vad avser officerare?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-04-10 Anmäld: 2002-04-16 Besvarad: 2002-04-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-04-17)