Religionsfriheten i Pakistan

Skriftlig fråga 2020/21:1054 av Hampus Hagman (KD)

Hampus Hagman (KD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Organisationen Amnesty International rapporterade i slutet av november 2020 att antalet mord på medlemmar i Ahmadiyyasamfundet hade ökat i Pakistan. Enligt Amnesty har minst fem församlingsmedlemmar mördats i så kallade targeted killings sedan i juli. Amnesty uppger också att Pakistan spelar ned, och tidvis rent av uppmanar till, våld mot denna grupp.

Ahmadiyyasamfundets religionsfrihet skyddas inte i pakistanska lagar. Tvärtom är förtrycket av gruppen institutionaliserat genom lagar som särskilt förbjuder dem att predika sin tro och bygga moskéer. Den som ansöker om ett pakistanskt pass måste skriva under på att Ahmadiyyasamfundets grundare var en bedragare och att samfundets medlemmar inte är muslimer.

Pakistan är alltså, trots medlemskap i FN, ett land där religiöst motiverad förföljelse är vardag för många människor, vilket leder till att många tvingas fly för sina liv.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vad gör Sveriges regering för att uppmärksamma och motverka religiöst motiverad förföljelse i Pakistan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-16 Överlämnad: 2020-12-16 Anmäld: 2020-12-17 Svarsdatum: 2020-12-30 Sista svarsdatum: 2020-12-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga