Resebidrag för ansökan om uppehållstillstånd

Skriftlig fråga 2018/19:902 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

En sjuårig flicka har begärt ett resebidrag på 10 000 kronor av socialtjänsten i Malmö stad för att hennes föräldrar och lillebror ska kunna resa till den svenska ambassaden i Delhi i syfte att ansöka om svenskt uppehållstillstånd.

Malmö stads arbetsmarknads- och socialnämnd ansåg av förklarliga skäl att dessa reskostnader inte gick att motivera, delvis med förklaringen att det främst är Migrationsverket och ambassaderna i respektive länder som ska göra bedömningar om ett barns rätt att återförenas med sin familj. Efter två nej har dock Förvaltningsrätten i Malmö ändrat beslutet.

Det är nog många som undrar varför svenska skattemedel ska gå till att bekosta resor i andra länder för icke-medborgare i syfte att kanske få rätt att vistas i Sverige. Än fler lär fråga sig om det är rimligt att svenska skattemedel används på ett sätt som främjar irreguljär migration, där ensamma barn kan tvingas till långa och farliga resor för att familjen ska få uppehållstillstånd.

Mot bakgrund av ovanstående önskas socialminister Lena Hallengren svara på följande fråga:

 

Avser ministern och regeringen att vidta åtgärder för att minska risken att svenska skattemedel används för att bekosta resor för personer som önskar ansöka om svenskt uppehållstillstånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-19 Överlämnad: 2019-08-20 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-03 Sista svarsdatum: 2019-09-03
Svar på skriftlig fråga