Resor till utbildningar för personer med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2009/10:782 av Andersson, Ulla (v)

Andersson, Ulla (v)

den 6 maj

Fråga

2009/10:782 Resor till utbildningar för personer med funktionsnedsättning

av Ulla Andersson (v)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

För att det i vissa fall ska vara möjligt att resa med färdtjänst över länsgränser finns lagen om riksfärdtjänst. Färdtjänstens huvudmän samverkar i detta arbete genom bolaget Riksfärdtjänsten. Enligt lagen ska man under vissa förutsättningar kunna få färdtjänst om ändamålet är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Personer som har kontaktat mig har nekats färdtjänst över länsgränserna till en unik utbildning för personer med afasi. Utbildningen finns i Hudiksvall och utan färdtjänst kan de inte ta sig till utbildningen.

Om man inte kan delta i utbildningar försvåras möjligheten att ta sig in på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Enligt min mening finns det därför anledning att se över möjligheterna, för personer med funktionsnedsättning som är beroende av färdtjänst, att röra sig över länsgränserna. Detta antingen genom att se över lagen om riksfärdtjänst eller på annat sätt.

Min fråga till statsrådet Åsa Torstensson är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att se över lagen om riksfärdtjänst?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-05-06 Anmäld: 2010-05-06 Besvarad: 2010-05-17 Svar anmält: 2010-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-17)