Riksfärdtjänst

Skriftlig fråga 2009/10:783 av Andersson, Ulla (v)

Andersson, Ulla (v)

den 6 maj

Fråga

2009/10:783 Riksfärdtjänst

av Ulla Andersson (v)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

För att det i vissa fall ska vara möjligt att resa med färdtjänst över länsgränser finns lagen om riksfärdtjänst. Färdtjänstens huvudmän samverkar i detta arbete genom bolaget Riksfärdtjänsten.

Ansökan om att få använda sig av riksfärdtjänst prövas av kommunen där den ansökande bor. Det saknas dock riktlinjer för att personer från olika kommuner ska bedömas likvärdigt. Jag har fått rapporter om att regelverket i vissa kommuner tolkas mycket snävt. Enligt lagen ska man under vissa förutsättningar kunna få färdtjänst om ändamålet är ”rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet”. Det saknas dock möjligheter att ta reda på hur detta tillämpas och att rätta till problem genom riktlinjer. Det finns nämligen ingen tillsyn över riksfärdtjänsten, vilket enligt mig är en stor brist. Ett tillsynsansvar skulle kunna läggas på exempelvis Socialstyrelsen.

Min fråga till statsrådet Åsa Torstensson är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att skapa en bättre fungerande riksfärdtjänst?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-06 Anmäld: 2010-05-06 Besvarad: 2010-05-17 Svar anmält: 2010-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-17)