Rikskriminalpolisens digitala referensbibliotek mot barnpornografi

Skriftlig fråga 2000/01:481 av Åbjörnsson, Rolf (kd)

Åbjörnsson, Rolf (kd)

den 20 december

Fråga 2000/01:481

av Rolf Åbjörnsson (kd) till justitieminister Thomas Bodström om Rikskriminalpolisens digitala referensbibliotek mot barnpornografi

Under våren 1998 utarbetade Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp ett s.k. digitalt referensbibliotek för effektivare lagföring av barnpornografibrott. Referensbiblioteket har som polisiärt verktyg radikalt ökat effektiviteten vad gäller lagföring av barnpornografibrott. Dataprogrammet som används kan identifiera grafiska mönster, färger m.m. i en filmsekvens och kan därför leta rätt på liknande bilder.

Sedan hösten 1998 har representanter för Rikskriminalens barnpornografigrupp presenterat referensbiblioteket i internationella sammanhang och en allmän uppfattning är att referensbiblioteket bör fungera som en central internationell resurs hos Interpol. Interpols generalsekretariat har också sedan 1999 skriftligen framfört önskemål till Rikskriminalpolisen om att det digitala referensbiblioteket installeras hos Interpol av svensk polisexpertis. Detta skulle inkludera utbildning av tjänstemän hos generalsekretariatet och ta 2@3 månader i anspråk av en representant för den svenska barnpornografigruppen. Rikspolisstyrelsen anser sig dock inte ha råd till detta. Generalsekretariatet har tagit beslut om inköp av den aktuella programvaran men saknar medel för att finansiera installation av och utbildning i det digitala referensbiblioteket.

Arbetet mot barnpornografi måste effektiviseras.

Vilka åtgärder avser ministern vidta så att det digitala referensbiblioteket kan användas av Interpol?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Besvarad: 2000-01-10 Inlämnad: 2000-12-20 Anmäld: 2001-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-01-10)