säkerheten för motorcyklister

Skriftlig fråga 2001/02:1526 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 16 augusti

Fråga 2001/02:1526

av Johnny Gylling (kd) till näringsminister Björn Rosengren om säkerheten för motorcyklister

I trafikutskottets betänkande 2001/02:TU10 tas frågan om motorcyklisternas trafikmiljö upp. Motioner från Kristdemokraterna efterfrågar att större hänsyn tas till tvåhjulingarna när trafikmiljön planeras. Det handlar exempelvis om de nya vajerräcken som sätts upp på löpande band. De är effektiva när det gäller att förhindra mötesolyckor eller avåkningar för bilar. Men de är inte anpassade för motorcyklister. Det finns andra, bättre räcken att montera som skulle göra trafikmiljön säkrare även för motorcyklister. Trafikutskottet skriver i 2001/02:TU10: "Utskottet är medvetet om de olägenheter för somliga trafikantgrupper som är förknippade med sådana räcken. Såvitt utskottet har inhämtat är man inom Vägverket öppen för att pröva nya tekniska lösningar, som kan tillgodose bl.a. motorcykelförarnas behov."

Enligt uppgift har dock inte Vägverket några planer på att upphandla nya räcken förrän efter 2004.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att påskynda Vägverkets användande av vajerräcken som ur säkerhetssynpunkt är acceptabla för motorcyklister?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-16 Besvarad: 2002-08-30 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-30)