Säkerheten på flygplatser

Skriftlig fråga 2019/20:433 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Under loppet av en vecka har två allvarliga säkerhetsrisker upptäckts på Arlanda. Två personer, utan rätt att vistas i Sverige, har inte bara anställts av Swedavia utan givits tillträde till behörighetsområdet airside utan obligatorisk säkerhetsprövning.

Jag vill därför fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att säkerheten vid landets flygplatser ska upprätthållas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-15 Överlämnad: 2019-11-18 Anmäld: 2019-11-19 Sista svarsdatum: 2019-11-27 Svarsdatum: 2019-12-05
Svar på skriftlig fråga