Säkerhetsrisker på våra flygplatser

Skriftlig fråga 2019/20:356 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I dagarna har det uppdagats att en rysk turist varit anställd som flygmekaniker i en säkerhetsklassad tjänst på Arlanda flygplats, trots att han varken haft uppehålls- eller arbetstillstånd i Sverige. Han har kunnat passera genom säkerhetsspärrar och haft fri tillgång till flygplan och annan känslig utrustning inom behörighetsområdet. Hur länge detta kunnat fortgå framgår inte, men det står klart att ansvariga chefer inte hade någon aning om att de indirekt medverkade i illegalt arbete.

Detta är inte första gången som sådana säkerhetsbrister uppdagats på Arlanda flygplats. Tidigare i år briserade nyheten att flera uzbekistanska medborgare arbetat i åratal som städare inne på polisens skyddade lokaler på flygplatsen trots att de saknade tillstånd att vistas i Sverige och trots att de varken kunde svenska eller engelska. I ett par fall förekom personerna inte ens i centrala utlänningsdatabasen, de hade aldrig ens ansökt om ett tillstånd.

Interna underrättelsedokument hos polisen har utöver detta indikerat att det sedan tidigare finns stora problem på Arlanda med inflytandet från olika kriminella organisationer. Flera anställda har varit inblandade i grov kriminalitet, såsom narkotikasmuggling, och en hemlig Schengenrapport 2018 pekade ut Sverige som ett av de sämsta länderna i Europa vad gäller flygplatssäkerhet, vilket i synnerhet gäller Arlanda, vår största flygplats.

Det står klart att våra svenska flygplatser lider av stora problem med säkerheten, något som bottnar i bristande resurser och lagstiftning för polisen, särskilt gränspolisen. Den nya säkerhetslagen, som trädde i kraft i april i år, skulle ha löst många av de tidigare problemen. Dock har frågan om vilken myndighet eller organisation som är ansvarig för säkerhetskontroller visat sig svår att lösa, något som också flera remissinstanser varnade för. Lagen har på så sätt misslyckats.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern att göra för att komma till bukt med dessa återkommande säkerhetsproblem på våra flygplatser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-11 Överlämnad: 2019-11-12 Anmäld: 2019-11-13 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga