Säkerställande av helikopter NH 90:s användbarhet

Skriftlig fråga 2009/10:599 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 4 mars

Fråga

2009/10:599 Säkerställande av helikopter NH 90:s användbarhet

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den tyska försvarsmakten har nyligen offentliggjort en rapport om de operativa brister man funnit i användandet av helikoptern NH 90 för militärt bruk. Det konstateras stora begränsningar när det gäller att landa i terräng. Helikopterns innergolv och lastramp anses för sköra för transport av storväxta soldater med personlig utrustning, och dess dörrar medger inte effektiv in- och urlastning av militär personal.

Sverige har beställt en variant av NH 90 som i ovan nämnda avseenden inte skiljer sig från standardvarianten.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att garantera att den svenska anskaffningen inte drabbas av motsvarande begränsningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-04 Anmäld: 2010-03-04 Besvarad: 2010-03-10 Svar anmält: 2010-03-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-10)