Samarbetsländerna och JAS förmågelyft

Skriftlig fråga 2011/12:464 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 9 mars

Fråga

2011/12:464 Samarbetsländerna och JAS förmågelyft

av Allan Widman (FP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

År 2007 tog riksdagen beslut om att den svenska flottan JAS Gripen skulle ensas till en och samma version (JAS 39 C/D) som också med framgång exporterats till flera länder.

I enlighet med vårpropositionen fastställdes Handlingsplan JAS Gripen och därmed en ensad flotta för att det skulle minimera de totala vidmakthållandekostnaderna för svenska staten och svensk industri.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta så att Sydafrika, Thailand, Tjeckien och Ungern är förberedda på att ta ställning till frågan om att vara med och delfinansiera ett förmågelyft av JAS Gripen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-09 Anmäld: 2012-03-12 Besvarad: 2012-03-14 Svar anmält: 2012-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-14)