samernas rättigheter

Skriftlig fråga 2003/04:1462 av Bargholtz, Helena (fp)

Bargholtz, Helena (fp)

den 27 juli

Fråga 2003/04:1462

av Helena Bargholtz (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om samernas rättigheter

Kritiken växer mot svensk samepolitik. Nyligen har OECD riktat kritik mot Sverige för att inte ha löst frågorna kring samernas landsrättigheter och rätten till jakt och fiske. Inte heller har Sverige ännu ratificerat internationella organisationen ILO:s konvention nr 169 om urbefolkningarnas rättigheter. Också EU:s expertkommittérapport om de mänskliga rättigheterna, som publicerats i maj, har uppmärksammat att frågan om samernas rättigheter till land och vatten ännu inte är löst. Snart förväntas Europarådet lägga fram en rapport om hur Sverige följer Europarådets ramkonvention om mänskliga rättigheter. Även den förväntas innehålla skarp kritik mot Sveriges sätt att sköta förhållandet till samerna.

Jag vill därför fråga statsrådet Ann-Christin Nykvist:

När kommer Sverige att ratificera ILO:s konvention om urbefolkningarnas rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-07-27 Besvarad: 2004-08-27 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-27)