Sänkta ingångslöner

Skriftlig fråga 2011/12:484 av Hoff, Hans (S)

Hoff, Hans (S)

den 26 mars

Fråga

2011/12:484 Sänkta ingångslöner

av Hans Hoff (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Centerpartiets talesperson i riksdagen föreslog i går att lönerna för unga ska sänkas. Statlig lönesättning känns främmande och i resten av världen är det enbart Kuba som tillämpar detta. Om regeringen avser att gå vidare med detta förslag måste ett antal frågor klaras ut. Vilket departement ska ta fram regeringens förslag till lönenivå? Är det Finansdepartementet eller Näringsdepartementet? Om riksdagen ska fastställa lönen i voteringar så utgår jag ifrån att det blir motionsrätt på regeringens förslag.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Kommer arbetsmarknadsministern att ta initiativ till att under mandatperioden lägga förslag till riksdagen om att riksdagen ska bestämma lönerna för de svenska löntagarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-26 Anmäld: 2012-03-27 Besvarad: 2012-04-04 Svar anmält: 2012-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-04)