SAS och företagens villkor

Skriftlig fråga 2016/17:801 av Anette Åkesson (M)

Anette Åkesson (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

I går informerade flygbolaget SAS att man flyttar delar av sin flygplansflotta utomlands. SAS är inte vilket bolag som helst utan delägt av staten – därför är det intressant att se hur regeringen väljer att tolka utflyttningen.

Jag ser det som att företaget bedömer att förutsättningarna för dess verksamhet inte längre är tillräckligt bra i Sverige utan bättre någon annanstans. Det är en viktig signal att ta åt sig. Har Sverige inte goda förutsättningar för näringslivet behöver vi åtgärda det. I annat fall kommer jobben i Sverige att hotas, vilket får långsiktiga negativa effekter på svenska skatteintäkter och därmed även på vår välfärd.

Naturligtvis påverkar de försämringar som S-MP-regeringen redan presenterat, bland mycket annat i form av höjda skatter och höjda arbetsgivaravgifter för unga och äldre, var företag väljer att positionera sig geografiskt. Men nu gäller det att se framåt: kanske tänka om gällande vissa förslag och presentera nya som är mer gynnsamma ur jobbskaparperspektiv.

Med utgångspunkt i det som anförts ovan vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka slutsatser om Sveriges företagsklimat drar ministern av beskedet från SAS, och avser ministern att med anledning av detta agera för att förbättra villkoren för företag och företagande i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-02 Överlämnad: 2017-02-03 Anmäld: 2017-02-14 Svarsdatum: 2017-02-15 Sista svarsdatum: 2017-02-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga