satsning på alternativa drivmedel

Skriftlig fråga 2001/02:934 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 21 mars

Fråga 2001/02:934

av Johnny Gylling (kd) till statsrådet Lena Sommestad om satsning på alternativa drivmedel

Enligt ett förslag till nytt direktiv som EU-kommissionen har lagt fram för parlamentet ska 2 % av transportsektorns drivmedel vara förnybart år 2005. Andelen ska sedan öka successivt till 5,75 % år 2010. För Sverige skulle det innebära att produktionen av etanol och andra biodrivmedel måste öka till motsvarande fem fabriker av Agroetanols storlek år 2005. År 2010 bör det finnas ca 14 stycken.

Pilotprojektsdispenser för utveckling av miljövänligare drivmedel, dvs. befrielse från koldioxid- och energiskatt, ska delas ut från 2003 med totalt 150 miljoner kronor per år enligt Budgetpropositionen för 2002. Regeringskansliet tar nu enligt uppgift fram kriterier för beviljande av framtida dispenser. Om Agroetanol ska få samma villkor som i dag så behövs i princip hela det aviserade budgetutrymmet enbart för Agroetanol efter 2003.

Experter menar att etanol från vete endast kan täcka en mindre del av behovet av biodrivmedel. Det krävs en större satsning på förgasningstekniken som kan ge större volymer. Metanol, DME och ekoparaffin (syntetisk diesel) är drivmedel som kan förgasas ur biomassa och träråvara. En rejäl satsning på denna typ av produktion måste börja nu eftersom projektering och uppbyggnad av dylika anläggningar ofta tar uppåt tio år.

Min fråga till miljöministern blir därför:

Hur avser ministern att påskynda och förstärka satsningen på förgasade drivmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-03-21 Besvarad: 2002-03-27 Anmäld: 2002-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-03-27)