sekretess av personuppgifter

Skriftlig fråga 2001/02:1234 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 23 maj

Fråga 2001/02:1234

av Hans Hoff (s) till justitieminister Thomas Bodström om sekretess av personuppgifter

Enligt uppgift lever tusentals kvinnor ständigt på flykt, skräckslagna för att mannen ska hitta dem och barnen. En utväg blir att söka skyddad identitet vilket ca 8 000 svenskar har i dag, ca 60 % av dessa är kvinnor (40 % yngre män, pojkar på flykt tillsammans med mamman). Denna siffra har fördubblats på åtta år. Nästa steg är att söka helt ny identitet vilket är väldigt svårt att få, det finns ca 20 stycken i Sverige i dag med fingerad identitet @ ca hälften är kvinnor och barn. Det händer alltför ofta att kvinnors gömställen avslöjas till mannen. En man som kan lägga stor kraft, mycket tid och ha vänner som ställer upp och hjälper till i sökandet kan lyckas att hitta kvinnan. De som avslöjar skyddade adresser kan vara försäkringskassan, kommunen och det har hänt att t.o.m. tingsrätt genom slarv eller okunskap röjt kvinnans skyddade adress. Enligt uppgift kan en kvinna på flykt kan inte äga en bil under eget namn för Vägverket lämnar ut all information som finns i deras register.

Jag vet att ett flertal utredningar jobbar med dessa frågor. Man kan dock enligt min mening konstatera att det är i det dagliga praktiska arbetet i våra myndigheter som det oftast brister i rutiner. Brister i rutiner som kan orsaka stor fara för flyende familjer. Att situationen i dag är sådan trots att dessa frågor under flera år uppmärksammats är otillfredsställande.

Vilka åtgärder avser justitieministern omedelbart att vidta för att säkerställa att uppgifter om kvinnor och barn som är flyende inte röjs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-05-23 Anmäld: 2002-05-28 Besvarad: 2002-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-05)