sexuella övergrepp mot djur

Skriftlig fråga 2004/05:1595 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 11 maj

Fråga 2004/05:1595

av Hans Hoff (s) till justitieminister Thomas Bodström om sexuella övergrepp mot djur

En undersökning som Djurskyddsmyndigheten nyligen presenterade visar att det regelbundet begås sexuella övergrepp mot djur i Sverige. Enligt polisen förekommer ofta våld i samband med utnyttjandet. Enligt landets veterinärer är sexuella övergrepp mot djur också ett problem som ökat i omfattning de senaste åren.

Till skillnad från i de flesta andra länder är sexuellt umgänge med djur inte förbjudet i Sverige. I brottsbalken finns en bestämmelse om djurplågeri som innebär att den som utsätter djur för lidande kan straffas för det, men det krävs då att det kan bevisas att ett djur blivit skadat eller plågat.

I praktiken har det visat sig nästan omöjligt att få någon fälld för sexuella övergrepp enligt lagen mot djurplågeri. Det är få fall som ens leder till åtal. Djurskyddsmyndigheten anser att den nuvarande lagstiftningen är otillräcklig för att skydda djuren från lidande.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga om ministern är beredd att överväga att föreslå en kriminalisering av sexuella övergrepp mot djur.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-11 Anmäld: 2005-05-11 Besvarad: 2005-05-18 Svar anmält: 2005-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-18)