Sjukhusnedläggningar i Gävleborg

Skriftlig fråga 2016/17:310 av Margareta B Kjellin (M)

Margareta B Kjellin (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Utvecklingen av en bättre sjukvård ska handla om hur vi kan öka kvaliteten i vården, öka tillgängligheten och garantera god service. Det är nyttan för medborgarna och den enskilda patienten som ska vara i fokus. Nu måste det tydliggöras vad en stor regionbildning till exempel skulle innebära för den framtida sjukvården och vilka bestående förbättringar som en storregion kan bidra med. Underförstått kommer regionbildningen att innebära sjukhusnedläggningar. Sjukhus i Gävleborg är helt klart hotade; det är därmed svårt att se hur en storregion ska hjälpa Region Gävleborg i de utmaningar som redan finns i dagsläget.

Det handlar om tillväxt och jobb, om sjukvårdens utmaningar och om hur vi ska bemanna våra sjukhus.

Belägg saknas för att större regioner skulle ge effektivare sjukvård, och avstånden blir i stället onaturligt långa för medborgarna. Koncentration av viss högspecialiserad vård till vissa sjukhus behövs förvisso, men i ett nationellt perspektiv kommer ingen region att ha ett komplett utbud av vård oavsett. Det är nog för de flesta svårt att begripa att större regioner automatiskt skulle leda till både mer resurser och effektivare vård.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd Gabriel Wikström:

 

Är det statsrådets ställningstagande att en regionombildning skulle innebära nedläggning av sjukhus i Gävleborg, och vilka sjukhus ska i så fall läggas ner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-10 Överlämnad: 2016-11-11 Anmäld: 2016-11-15 Svarsdatum: 2016-11-23 Sista svarsdatum: 2016-11-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga