Skatt på vårdpersonal

Skriftlig fråga 2019/20:133 av Niklas Wykman (M)

Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU25 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att skyndsamt göra en konsekvensanalys av Skatteverkets tolkning att konsultlösningar i vården är momspliktiga. Regeringen fick därmed i uppdrag att vid behov återkomma med ett förslag till riksdagen som på ett lämpligt sätt neutraliserar konsekvenserna för vårdgivare och patienter snarast möjligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

Har finansministern uppfyllt riksdagens tillkännagivande – att återkomma med ett förslag som neutraliserar konsekvenserna av vårdskatten – och om inte, vad har finansministern för avsikt att göra i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-09 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Sista svarsdatum: 2019-10-16 Svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga