Skenskrivningar

Skriftlig fråga 2020/21:651 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Skenskrivningar är vanligt förekommande och används i stor utsträckning, inte minst av nyanlända personer, i syfte att erhålla etableringsersättning. Hem & Hyra har kartlagt skenskrivningar och funnit ett fall i Södertälje där ett hundratal personer var skrivna på samma adress och där det fanns misstankar om koppling till organiserad brottslighet. I en annons på Facebooks försäljningsplattform Marketplace säljer en man i Botkyrka sin adress och begär 500 kronor i månaden per vuxen. Han uppger att upp till tre personer kan registreras på adressen, utan krav på bosättning där. Fallet är inte unikt.

Att vara folkbokförd på en adress där man inte bor är numera olagligt. Enligt polisen är det dock varken straffbart eller olagligt att sälja sin adress. Mannen med annonsen på Facebook kan alltså fortsätta att annonserna efter falska hyresgäster utan att riskera att ställas till svars för det. I annan typ av lagstiftning där enbart den ena parten utför en olaglig handling är syftet att skydda den utsatta personen. Här är det tvärtom den utsatta personen som ensam begår en olaglig handling.

Skatteverket uppskattar att ungefär 200 000 personer är skrivna på felaktiga adresser och 2019 inkom cirka 35 000 anmälningar till Skatteverket om felaktigt folkbokförda privatpersoner och företag. Inkorrekt folkbokföring skapar problem. Bidrag betalas ut felaktigt, skenskrivningar bidrar till fel i boendestatistiken och kan i vissa fall underlätta för de personer som av olika skäl lever i skuggsamhället och i parallella samhällsstrukturer. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska föreslå åtgärder som förbättrar förutsättningarna för att fastställa en persons bosättning korrekt och att rätt personuppgifter registreras i folkbokföringsdatabasen över dem som är folkbokförda. Uppdraget ska vara redovisat senast den 21 april 2021.

Med anledning av detta vill jag fråga finansministern Magdalena Andersson:

 

Utöver de förslag som utredningen kommer att föreslå, har ministern för avsikt att verka för att kriminalisera försäljning av falska adresser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-23 Överlämnad: 2020-11-23 Anmäld: 2020-11-24 Svarsdatum: 2020-12-02 Sista svarsdatum: 2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga