Skogsbränder

Skriftlig fråga 2005/06:2025 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 16 augusti

Fråga 2005/06:2025 av Anna Grönlund Krantz (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Skogsbränder

Måndagen den 14 augusti härjade skogsbränder på minst fem ställen i Norrbotten, varav en av bränderna drabbade Muddus nationalpark. Bränderna leder till stor förödelse på skogen, men skapar också stor oro då hela byar har tvingats att utrymmas.

När skogsbränder av den här dimensionen uppstår är det angeläget att åtgärder vidtas snabbt. Brandflyget finansierades tidigare av staten, men nu är det bidraget indraget. Länsstyrelsen i Norrbotten påtalade i samband med att bidraget drogs in att det nu skulle bli svårare att upptäcka skogsbränder i tid.

Stora insatser görs för att släcka skogsbränderna men en oro finns också för att resurserna inte kommer att vara tillräckliga om bränderna sprider sig ytterligare, eller om fler uppstår.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga Ulrica Messing vilken beredskap hon och regeringen har för att komma med bistånd till drabbade län i den här typen av situationer.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-16 Besvarad: 2006-08-30 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-30)