Skolavslutning

Skriftlig fråga 2007/08:1244 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 21 maj

Fråga

2007/08:1244 Skolavslutning

av Hans Hoff (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Enligt Skolverket så ska all obligatorisk undervisning vara fri från påverkan av religiös art, oavsett trosinriktning. Utgångspunkten är att alla elever ska kunna delta i skolavslutningen. Nu är det snart dags för eleverna att sluta för vårterminen och frågan om avslutningen kommer åter upp till diskussion, då många skolledningar känner osäkerhet i frågan.

I mitt hemlän Halland, och nyligen i Varberg, har frågan aktualiserats, liksom på andra orter i vårt land.

Läroplanerna slår fast att undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Det måste dock, enligt min mening, vara innehållet i avslutningsceremonin som ska vara fri från någon form av trosinriktning.

Att använda en kyrkolokal är en gammal tradition som med fördel ska kunna användas även i dagens skola. Det är oftast vacker inramning, med blomstersmyckning och Idas sommarvisa, sjungen av barnen, liksom tal av rektor eller lärare. Både vi vuxna och barnen behöver känna att det är något särskilt högtidligt med en skolavslutning. Traditioner uppskattas av både barn och föräldrar, liksom av äldre generationer såsom morfar, mormor, farmor och farfar.

Jag vill fråga om utbildningsministern är beredd att ta något initiativ för att klargöra att det är möjligt att hålla en skolavslutning i en kyrkolokal.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-05-21 Anmäld: 2008-05-21 Besvarad: 2008-05-28 Svar anmält: 2008-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-28)