Skolkommissionens förslag för en ökad likvärdighet och ett aktivt skolval

Skriftlig fråga 2018/19:126 av Erik Bengtzboe (M)

Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I regeringsförklaringen den 21 januari 2019 förklarade statsminister Stefan Löfven att ”Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet i skolan genomförs”. I Skolkommissionens slutbetänkande återfinns ett kapitel som handlar om skolsegregationens betydelse för likvärdigheten. Ett av Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet var att införa ett aktivt skolval för alla elever i hela Sverige. Den dåvarande regeringen gick aldrig vidare med förslaget.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

När avser regeringen att gå vidare med förslaget om att införa ett aktivt skolval, vilket var ett av flera förslag från Skolkommissionen för att öka likvärdigheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-04 Överlämnad: 2019-02-05 Anmäld: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga