Skolor med vinstsyfte

Skriftlig fråga 2008/09:963 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 20 maj

Fråga

2008/09:963 Skolor med vinstsyfte

av Hans Hoff (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Det danska investmentbolaget Axcel köpte förra året det svenska utbildningsföretaget John Bauer som driver gymnasieskolor på 29 orter i Sverige. Det blir allt vanligare att investmentbolag köper friskolor. Även Sveriges största investmentbolag, Investor, är numera delägare i utbildningskoncernen Kunskapsskolan, som har som mål att uppvisa en positiv marginal om 5–7 procent.

Ett annat utbildningsföretag, det börsnoterade Academedia, konstaterar i sitt informationsmaterial att de har ”skapat ett konjunkturokänsligt företag med lång och trygg orderstock, stabil lönsamhet och god fortsatt tillväxt”. Huvudägare i Academedia är investmentbolaget Bure Equity vars affärer kännetecknas av att investera i bolag med god och stabil intjäning.

I Finland får den som ska driva en skola inte vara en fysisk person utan det måste vara en förening, stiftelse eller liknande. En skola får till exempel inte heller drivas med vinstsyfte vilket innebär att eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten. Finlands skolsystem brukar ofta lyftas fram av utbildningsministern som en förebild när det gäller att förmedla kunskap till eleverna.

I Finland används alla skattepengar som riktas till skolväsendet åt att ge barnen utbildning. Jag anser att även våra skattepengar ska gå till att ge barn och ungdomar bästa möjliga utbildning. Drivkraften för skolorna bör vara att ge eleverna största möjliga kunskap, inte att ge aktieägare största möjliga vinst.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsministern:

Avser utbildningsministern att vidta åtgärder för att följa efter Finland när det gäller möjligheterna att driva skolor i Sverige med vinstsyfte?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-05-20 Anmäld: 2009-05-20 Besvarad: 2009-05-26 Svar anmält: 2009-05-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-26)