Skolverkets förslag till ändrade kursplaner

Skriftlig fråga 2019/20:379 av Roland Utbult (KD)

Roland Utbult (KD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Det har framförts mycket kritik över Skolverkets förslag på ändrade kursplaner för grundskolan. I musiken i lågstadiet har man tagit bort att eleverna ska lära sig nationalsången och några av de vanligaste psalmerna samt få inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Så här säger den tidigare överdirektören vid Skolinspektionen tillika professor emeritus i historia och utbildningsvetenskap Hans Albin Larsson: Varför eleverna inte ska lära sig nationalsången i skolan förstår jag inte. Ingen tror väl sig vara förmer än någon annan för att man behärskar den svenska nationalsången. Jag tror att de har haft ett gott uppsåt men det har ändå blivit helt fel.

Det borde vara självklart att barnen i skolan får ta del av de kulturella inslag av svensk kultur som håller oss samman, allt från kunskap om antiken till nationalsång, Bibeln och svenska barnvisor.

Nu kommer de nya förslagen från Skolverket, som gäller grundskolan, att lämnas in till regeringen i december. Utbildningsminister Anna Ekström är högst ansvarig och kan dra tillbaka förslagen. Ministern kan också tillsätta en parlamentarisk grupp som sedan i lugn och ro kan gå igenom vad som krävs av förändringar framöver.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vad avser ministern att göra för att se till att Skolverkets hårt kritiserade förslag till nya kursplaner dras tillbaka?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga