Skolverkets kostpolicy

Skriftlig fråga 2018/19:659 av Kristina Yngwe (C)

Kristina Yngwe (C)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Nyligen har Skolverket antagit en policy om att enbart servera vegetarisk mat på myndighetens aktiviteter. För att uppnå svenska miljömål och stärka den biologiska mångfalden krävs fler betande djur, inte minst från naturbeten. I flera delar av landet finns i dag stora problem med viltskador, där en ökad efterfrågan på viltkött skulle kunna göra att viltstammen kan hållas på en mer rimlig nivå. För att öka efterfrågan på både beteskött och viltkött är offentlig upphandling ett verktyg som kan göra stor skillnad, men då är en helt och hållet vegetarisk kost inte rätta vägen att gå. Med detta beslut skickas även en mycket märklig signal till de elever som läser på naturbruksskolor med inriktning mot viltvård. Eller är dessa utbildningar inte lämpliga i Skolverkets ögon?

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Anser statsrådet att det är rimligt att svenska myndigheter antar policyer om helt vegetarisk mat i stället för att anta kostpolicyer som skulle kunna hjälpa Sverige att uppnå sina miljömål, till exempel genom upphandling av beteskött?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-14 Överlämnad: 2019-05-16 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29
Svar på skriftlig fråga