Skydd för det rörliga kulturarvet

Skriftlig fråga 2019/20:408 av Per Lodenius (C)

Per Lodenius (C)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I maj 2017 fattade riksdagen beslut om ett tillkännagivande att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Det skedde vid behandlingen av betänkande 2016/17:KrU9 Kulturarvsfrågor.

Det tog dock ända fram till början av 2018 innan regeringen gav Riksantikvarieämbetet via regleringsbrevet i uppdrag att ta fram en rapport i frågan. Det resulterade i rapporten Det rörliga kulturarvet Förutsättningar för en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet, som lämnades till regeringen i december 2018.

Det har nu snart gått ett år sedan regeringen fick denna rapport och ännu har inget hänt i frågan. Det kan knappast ses som skyndsamt hanterat så som tillkännagivandet angav. Denna avsaknad av besked från regeringen i detta ärende har också uppmärksammats i en skrivelse från Transporthistoriskt Nätverk som består av tio nationella organisationer för det rörliga kulturarvet.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

När avser ministern att komma med förslag kring lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-15 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga