Skydd vid tjänsteutövning

Skriftlig fråga 2018/19:160 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Nyligen måste en varg avlivas i tätbebyggt område då vargen visat tecken på oräddhet och aggressivitet. Det är ett beteende som vilda djur inte bör ha i närheten av människor. Beslutet om avlivning togs av polis, och en polisman utförde uppgiften. Detta skedde i samråd med expertis och länsstyrelse som fanns på plats.

I dag är samma polisman polisanmäld, och det har inkommit fyra olika anmälningar till Justitieombudsmannen om bland annat jaktbrott. Polismannen riskerar nu hot och trakasserier mot sig själv som privatperson, inte bara i sin yrkesroll. Detta vet vi mot bakgrund av att jägare, tjänstemän och politiker utsatts för liknande omständigheter under tidigare ärenden som rört vargjakt och rovdjurspolitik.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skydda enskilda tjänstemän från att utsättas för hot, trakasserier och brott?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-02-06 Överlämnad: 2019-02-07 Anmäld: 2019-02-08 Sista svarsdatum: 2019-02-13 Svarsdatum: 2019-02-15
Svar på skriftlig fråga