skyddad identitet

Skriftlig fråga 2004/05:2103 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 15 augusti

Fråga 2004/05:2103

av Hans Hoff (s) till justitieminister Thomas Bodström om skyddad identitet

Ca 9 000 personer lever med skyddad identitet i Sverige. De flesta av dem är kvinnor som varit förföljda och hotade av män.

Den enklaste formen av skyddad identitet är sekretessmarkering i folkbokföringen. Det är dock inget effektivt skydd, då det enligt uppgift händer att myndigheter lämnar ut uppgifter till fel personer på grund av bristande rutiner. Ett bättre skydd är kvarskrivning, som innebär att man står skriven på annan ort än bostadsorten. Det innebär dock problem för den enskilde med hänsyn till olika typer av samhällsservice, såsom tillgång till sjukvård, barnomsorg, skolgång och bostadsbidrag. Därför är antalet kvarskrivningar förhållandevis litet.

Dessa problem kan undvikas med fingerade personuppgifter som är den starkaste formen av skydd och som innebär identitetsbyte med fingerade personuppgifter i folkbokföringen och hos olika myndigheter. Det är dock förhållandevis svårt att få fingerade personuppgifter.

Jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga om ministern avser att vidta några åtgärder för att få systemet med skyddad identitet att fungera bättre för att ge hotade kvinnor ett bra skydd.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-15 Besvarad: 2005-08-26 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-26)