Småföretagares finansieringsmöjligheter

Skriftlig fråga 2016/17:1812 av Dennis Dioukarev (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

I modern tid har den svenska kreditmarknaden kommit att domineras av de fyra storbankerna, som tillsammans med sina respektive bostadsinstitut står för mer än 80 procent av krediterna i Sverige, vilket har gjort dessa banker till systemviktiga kuggar i det penningpolitiska hjulet. Storbankerna har haft en samhällsnyttig position med en affärsmodell som grundar sig på insättningar från individer och juridiska personer, och bankerna finansierar sedan företagens utveckling och expansion genom utlåningsverksamhet. Därtill har Riksbanken getts en möjlighet att genom styrräntan påverka bankernas utlåningsränta för att styra företagens efterfrågan på kredit. Detta har historiskt bidragit till en effektiv fördelning av krediter i det samhällsekonomiska kretsloppet. 

I takt med att bankerna i större utsträckning fokuserat sin utlåningsverksamhet till bostadslån har de samhällsnyttiga expansions- och investeringslånen för små och medelstora företag utgjort en allt mindre del av bankernas utlåning. Exempelvis vittnar organisationen Företagarna om stora svårigheter för deras medlemmar att få tillgång till kredit. Vidare sker det en så kallad cherry-picking, där majoriteten av lånen ges till större företag. Den senaste statistiken för 2017 visar att hela 90 procent av de lån som gavs var över 2,5 miljoner kronor, varav 77 procent i sin tur var lån överstigande 10 miljoner kronor. Detta riskerar att lämna många småföretagare utanför så att de i stället tvingas vända sig till dyra, alternativa finansieringskällor.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Har statsrådet uppmärksammat denna situation, och hur ser han på den, och avser statsrådet att komma med förslag på åtgärder för att skapa bättre finansierings- och tillväxtförutsättningar för småföretagare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-16 Överlämnad: 2017-08-16 Besvarad: 2017-08-30 Sista svarsdatum: 2017-08-30 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga