Småskalig slakt

Skriftlig fråga 2019/20:1533 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

För oss socialdemokrater är det viktigt att det ska vara möjligt för varje människa att kunna bo, leva och verka i alla delar av landet. En av våra viktigaste uppgifter är att föra en politik som håller ihop landet och som bidrar till en hållbar utveckling i såväl städer som tätorter och gles- och landsbygd. Den svenska landsbygden har stor potential att utvecklas och växa om våra lantbrukare får de rätta förutsättningarna för att kunna verka.

Vid besöket på Lindås lamm så kom frågan upp om att underlätta för småskalig slakt. I april fattade regeringen ett antal beslut som ska förenkla reglerna för småskalig försäljning av vildsvinskött direkt till konsumenterna i syfte att främja en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Besluten handlar om att dels ge Livsmedelsverket i uppdrag att utreda och lämna förslag på ett system för subventioner av trikin- och cesiumanalyser samt hantering av riskavfall, dels genom nya förordningsändringar och nya föreskrifter möjliggöra för jägare att överlämna små mängder vildsvinskött direkt till konsumenten.

Besluten omfattar vildsvinsjakt men inte lammuppfödningen. Den svenska lammuppfödningen skapar arbetstillfällen på landsbygden, inte enbart inom uppfödningen utan även inom förädling och turism. Genom att fler konsumenter kan välja svenskt lammkött utvecklas även den svenska landsbygden. Den svenska lammuppfödningen har genom åren kantats av ekonomiska svårigheter och utmaningar, inte minst av den extrema torka som drabbade våra lantbrukare 2018 men även av att fler konsumenter väljer att köpa importerat lammkött. Även om avräkningspriset för lamm ökar så konkurrerar svenska fårbönder med andra länder som har andra produktionsförutsättningar, oftast med sämre djurskydd- och djurhälsa som resultat.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Är statsrådet beredd att se över regelsystemet för lammuppfödning för att underlätta för svenska fårbönder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-09 Överlämnad: 2020-06-10 Anmäld: 2020-06-11 Svarsdatum: 2020-06-17 Sista svarsdatum: 2020-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga