Smittsäkert val 2022

Skriftlig fråga 2021/22:781 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

Med mindre än åtta månader kvar till valet befinner vi oss i ett läge med enormt hög smittspridning i samhället. Vi vet inte när läget förbättras eller förvärras. Utvecklingen är mycket svår att förutse. Inför de allmänna valen är en sak särskilt viktig, att alla röstberättigade på ett smittsäkert och tryggt sätt ska kunna nyttja sin röst.

Vi kan vid denna tidpunkt inte veta hur pandemiläget kommer att vara vid valet. Därför behöver vi redan nu säkerställa att de allmänna valen kan genomföras på ett sätt att alla väljare känner trygghet i att avlägga sin röst. Om inte väljarna upplever att valet kan genomföras på ett smittskyddssäkert sätt riskerar vi att få ett mycket lågt valdeltagande. Detta skulle allvarligt skada legitimiteten av valresultatet, och hela valet skulle kunna ifrågasättas.

Som det ser ut nu kommer förtidsröstningen att starta den 24 augusti i år. Det innebär att cirka 8 miljoner röstberättigade under 19 dagar ska avlägga sin röst i en vallokal eller förtidsröstningslokal. Här borde ett antal åtgärder vidtas för att inte riskera ett lågt valdeltagande. Förtidsröstningen borde tidigareläggas till den 1 augusti, och antalet förtidsröstningslokaler borde ses över. Informationsinsatser bör göras så att väljarna känner trygghet i att vistas i röstlokalerna, för att nämna några tänkbara åtgärder.

Min fråga till kulturminister Jeanette Gustafsdotter är:

 

Avser ministern och regeringen att vidta några förebyggande åtgärder för att alla ska våga använda sin röst oavsett pandemiläget i de allmänna valen i höst?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-14 Överlämnad: 2022-01-17 Anmäld: 2022-01-18 Svarsdatum: 2022-01-26 Sista svarsdatum: 2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga