smuggelgods från Sydamerika

Skriftlig fråga 1999/2000:702 av Bjälkebring, Charlotta L (v)

Bjälkebring, Charlotta L (v)

den 14 mars

Fråga 1999/2000:702

av Charlotta L Bjälkebring (v) till kulturminister Marita Ulvskog om smuggelgods från Sydamerika

Det har på senare tid förekommit uppgifter i medier om att insmugglade fornfynd härrörande från gravplundringar i Sydamerika via Auktionsverket hamnat på våra museer.

Enligt frågor som journalisterna ställt till exempelvis Medelhavsmuseet är principen för museerna den att de endast tar emot saker som varit i svensk ägo de senaste 50 åren. Dock krävs inga kvitton som bekräftar uppgifter om ursprung och ägare.

Jag vill därför fråga kulturministern:

Avser ministern att vidtaga åtgärder för att kontrollen av de föremål museerna köper in ska skärpas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-15 Anmäld: 2000-03-21 Besvarad: 2000-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-22)