Socialt utsatta flickor

Skriftlig fråga 2005/06:1610 av Hassan, Maria (s)

Hassan, Maria (s)

den 15 maj

Fråga 2005/06:1610 av Maria Hassan (s) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Socialt utsatta flickor

Många undersökningar pekar på att flickor och unga kvinnor mår allt sämre. Samtidigt visar studier att de får vänta betydligt längre på hjälp från samhället än pojkar i samma situation. Det anges många förklaringar. Pojkar är fortfarande norm. Därav är det svårare att upptäcka flickors signaler. För att ta ett exempel: Flickor som missbrukar fortsätter i många fall att prestera goda skolresultat. Inte sällan vänder de frustration och ilskan inåt genom att skära sig eller bli deprimerade. Alltfler flickor tar över männens beteende och vänder sin aggression utåt: de slås och rånar. Flickor blir mer synliga, men det betyder inte att de får hjälp snabbare. Flickor placeras ofta för vård utanför hemmet på grund av problem i familjen, medan pojkar placeras på grund av kriminalitet och droger. Två tredjedelar av all stöd- och specialundervisning i landet går till pojkar. Skillnaderna i stöd och behandling mellan pojkar och flickor är påtagliga.

Jag anser att elevhälsan tydligt bör beskriva för pedagoger och politiker hur läget är för pojkar och flickor. Det är viktigt att se att pojkar och flickor ger olika uttryck för problem och inse att olika typer av hjälp behövs.

Med anlening av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd vilka åtgärder han tänker vidta för att socialt utsatta flickor får ett snabbt stöd från samhället.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-05-15 Anmäld: 2006-05-15 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)