Spärrmarkering i folkbokföringsregistret

Skriftlig fråga 2012/13:474 av Hoff, Hans (S)

Hoff, Hans (S)

den 29 april

Fråga

2012/13:474 Spärrmarkering i folkbokföringsregistret

av Hans Hoff (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Personer som utsätts för hot eller förföljelse kan få så kallad skyddad identitet, en spärrmarkering i folkbokföringsregistret. Det innebär att personuppgifterna spärras och lämnas ut av skattemyndigheten endast efter särskild prövning. Dock händer det att spärrade uppgifter röjs, till exempel till följd av bristande rutiner eller undermålig kunskap hos myndigheter. Detta visar på nödvändigheten av ytterligare åtgärder för att garantera säkerheten för utsatta personer.

För den som fått en sekretessmarkering görs ofta en prövning efter en viss tid om skyddet ska kvarstå. Beslut om det ska upphävas tas av en enskild handläggare på Skatteverket. I dag saknas möjlighet att ompröva eller rättsligt överklaga den enskilda handläggarens beslut. Ett sådant upphävande kan för den enskilde då leda till en stor otrygghet.

Folkbokföringsutredningen har lagt fram förslag om ändrade regler för sekretessmarkering och även ett förslag om att besluten ska kunna överklagas.

Den 26 mars presenterade regeringen sina förslag kring folkbokföringen, men förslag kring problemet med vilsenhet hos myndigheter i att hantera uppgifter om personer med sekretessmarkering saknas. Det innebär att otryggheten för dem som känner sig hotade består. För att trygga rättssäkerheten för denna grupp borde spärrmarkeringen gälla tills ett nytt regelverk finns på plats.

Avser finansministern att vidta sådana åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-04-29 Anmäld: 2013-04-29 Besvarad: 2013-05-13 Svar anmält: 2013-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-13)