Spridning av granbarkborre från statlig skogsmark

Skriftlig fråga 2019/20:16 av Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Staten tar inte sitt ansvar för att hindra spridning av granbarkborre från statligt ägd skogsmark. Genom att fastighetsägaren staten inte plockar bort granar som angripits av granbarkborren har skadedjuren spridit sig till närliggande marker, vilket drabbar oskyldiga markägare hårt.

I exempelvis Kraskögle naturreservat, som sköts av länsstyrelsen i Kalmar, har angripna granar inte tagits bort utan fått stå kvar med resultatet att reservatet blir en drivbänk för granbarkborren. Resultatet är att kringliggande fastighetsägare drabbats hårt ekonomiskt.

Granbarkborren orsakar skador för stora värden i den svenska skogen, och alla markägare har därför ett ansvar för att minimera spridningen och ta bort angripna granar så att inte denna skadeinsekt blir för talrik. Det finns dessutom bestämmelser i skogsvårdslagen för hur granbarkborrar ska bekämpas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vad avser regeringen att göra för att hindra spridning av granbarkborre från statligt ägd skogsmark?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-13 Överlämnad: 2019-09-16 Anmäld: 2019-09-17 Svarsdatum: 2019-09-25 Sista svarsdatum: 2019-09-25
Svar på skriftlig fråga