Stabsläge på svenska sjukhus

Skriftlig fråga 2019/20:196 av Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Flera sjukhus runt om i Sverige har de senaste dagarna gått in i stabsläge och fått ställa in planerade operationer för att kunna klara den akuta verksamheten. Anledningen till detta är en brist på grundläggande sjukvårdsutrustning som handskar, handsprit, slangar och provtagningsrör. Problemen har dessutom kvarstått under flera dagar.

Den leverantör som ska leverera dessa varor till flera sjukvårdsregioner har inte kunnat leverera det man har lovat. Detta tillsammans med att det i dag inte finns några större beredskapslager av sjukvårdsmateriel och läkemedel har gjort att delar av den svenska vården inte fungerat fullt ut.

Det är problematiskt att stora delar av den svenska sjukvården inte har tillräcklig försörjningsberedskap för att kunna klara vården ens under normala omständigheter. Vid en kris, särskilt en kris som varar en längre tid, skulle påfrestningarna vara än större. Vi måste ha en sjukvård som har tillräcklig beredskap för att kunna bedriva verksamhet under både reguljära och extraordinära förhållanden. 

Med anledning av detta skulle jag vilja fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att säkerställa att svensk sjukvård har fungerande försörjningssäkerhet när det gäller sjukvårdsmateriel för att i framtiden kunna undvika de problem vi sett den senaste tiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-16 Överlämnad: 2019-10-16 Anmäld: 2019-10-17 Sista svarsdatum: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-10-24
Svar på skriftlig fråga