Stängda flygplatser

Skriftlig fråga 2018/19:304 av Jessika Roswall (M)

Jessika Roswall (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin har i en intervju i Dagens ETC och i Ny Teknik flaggat för att hon vill stänga flygplatser i mellersta Sverige. Motiveringen är att vi ska minska våra utsläpp och att där det finns alternativ till flyget bör tåg och bil i större utsträckning vara ett alternativ.

Sverige är ett långt land i norra Europas utkant omringat till största del av vatten. För många människor i Sverige skulle det innebära betydligt längre restider för att hälsa på vänner och släkt i utlandet och att viktiga möten och utbyten aldrig skulle bli av.

Isabella Lövin väljer samtidigt att inte peka ut vilka flygplatser som skulle vara aktuella att stänga utan hänvisar i stället till att det handlar om regionalpolitik som man beslutar på regional och kommunal nivå.

Eftersom Isabella Lövin är vice statsminister och därmed en av de högsta representanterna för regeringen kan man därför tycka att ett mer precist svar gällande vilka flygplaster regeringen vill lägga ned kan vara befogat.

Med anledning av ovan vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka flygplatser i mellersta Sverige är det som regeringen vill lägga ned? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-25 Överlämnad: 2019-02-25 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-03-06 Sista svarsdatum: 2019-03-06
Svar på skriftlig fråga