Stärkt svensk livsmedelsproduktion

Skriftlig fråga 2018/19:199 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

HK Scan ska skära ned på antalet tjänstemän över hela Sverige. Antalet tjänstemän kommer totalt att minska med runt 15 procent. Detta leder till att ungefär 220 personer kan förlora sina arbeten i hela HK Scan-koncernen. 

Scan har verksamhet över hela Sverige. Scan är en viktig arbetsgivare som har kontor och produktionsanläggningar i Stockholm, Kristianstad, Linköping, Halmstad och Skara. Bara i Kristianstad jobbar i dag ca 650 personer. Alla kontoren kommer att påverkas av de kommande nedskärningarna.

Hela landets tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter måste tas till vara. Svensk livsmedelsproduktion måste vara konkurrenskraftig och fortsatt ha stark utvecklingskraft. I livsmedelsstrategin enades vi från politiskt håll om att öka svensk livsmedelsproduktion och graden av självförsörjning. Trots det har konkreta förslag för att uppnå målen uteblivit från regeringen. Vi riskerar nu en utveckling som går i rakt motsatt riktning. Svag konkurrenskraft, höga skatter och mycket byråkrati, liksom sommarens torka, innebär stora utmaningar för svensk livsmedelsproduktion. Nu krävs konkreta åtgärder för att leva upp till överenskommelsen i livsmedelsstrategin.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson följande:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att regeringen ska kunna stärka svensk livsmedelsproduktion?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-11 Överlämnad: 2019-02-12 Anmäld: 2019-02-13 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga