statens aktieaffärer

Skriftlig fråga 1999/2000:1416 av Flyborg, Eva (fp)

Flyborg, Eva (fp)

den 14 september

Fråga 1999/2000:1416

av Eva Flyborg (fp) till finansminister Bosse Ringholm om statens aktieaffärer

Regeringen har enligt uppgift köpt upp aktier i OM (Stockholmsbörsen). Affären väcker en del frågor t.ex. om det har varit fråga om insiderhandel. Men det väcker också frågan om vilka avsikterna är bakom regeringens beslut att köpa på sig mera aktier i OM.

Sverige har sedan decennier accepterat frihandel, dvs. vi skyddar inte svenska företag här hemma med tullar och liknande därför att vi inte vill att våra företag ska drabbas av handelshinder utomlands. Det har varit en bra politik som lett till att vi har stora internationellt verksamma företag. Men det verkar som om regeringen inte vill tillämpa detta när det gäller börsen.

Med hänvisning till det anförda skulle jag vilja ställa följande fråga till finansministern:

Vilka skäl ligger bakom statens köp av aktier i OM?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-09-14 Anmäld: 2000-09-19 Besvarad: 2000-09-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-20)