Statens personalpolitik

Skriftlig fråga 2011/12:244 av Holma, Siv (V)

Holma, Siv (V)

den 13 december

Fråga

2011/12:244 Statens personalpolitik

av Siv Holma (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Den 25 januari 2012 tar SJ tillbaka tågstädningen i egen regi från ISS Trafficare – men inte tågstädarna. I stället ska SJ börja handplocka folk. Drygt 200 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö är uppsagda. Många är trotjänare som började på SJ för 20 eller 30 år sedan. Ett statligt ägt bolag borde behandla sin personal bättre.

Den statliga personalpolitiken måste bygga på att behandla de anställda med respekt och värna personalens kunskap och erfarenhet. Samma krav som man ställer på de privata aktörerna när de tar över före detta statlig verksamhet – det vill säga tar man över verksamhet, så tar man också över personal – borde rimligtvis också gälla när staten själv är arbetsgivare.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

Vad kan och kommer statsrådet att göra för att säkerställa att staten bedriver en anständig personalpolitik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-13 Anmäld: 2011-12-13 Besvarad: 2011-12-20 Svar anmält: 2011-12-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-20)