Statens våldsmonopol

Skriftlig fråga 2018/19:196 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Händelserna i Märsta där ett tjugotal maskerade ligister fritog två personer anhållna av polisen visar att staten inte längre klarar av att upprätthålla våldsmonopolet. En av anledningarna är att de kriminella saknar respekt för polisen, en annan den slentrianmässiga och hårda kritik polisen utsätts för när de använder sina tjänstevapen. 

Därför vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att staten ska återta våldsmonopolet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-11 Överlämnad: 2019-02-12 Anmäld: 2019-02-13 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga