Statlig inkomstskatt

Skriftlig fråga 2016/17:1802 av Dennis Dioukarev (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

De demografiska förändringar som föranletts av migrationspolitiken innebär påfrestningar för en redan belastad sjukvård och rättsväsende. Trots detta och med knappa resurser fullgör sjuksköterskorna, poliserna och barnmorskorna sin del av samhällskontraktet och mer därtill varje dag. Att situationen inom vård och polis är ansträngd vittnar också statistiken om:

- Brist på vårdplatser, för lite personal och extrem arbetsbelastning bidrog i genomsnitt till ett dödsfall i månaden under förra året.

- Mellan 2015 och 2016 minskade antalet vårdplatser på landets sjukhus med 3,3 procent.

- 400 ingripandepoliser, som åker på kallade 112-larm, har lämnat Polismyndigheten sedan 2015.

Mitt i denna kris har regeringen aviserat att man i höst avser sänka gränsen för när man ska betala statlig inkomstskatt, vilket skulle innebära att fler specialistsjuksköterskor, poliser och barnmorskor skulle betala mer i skatt. Man kan föra en diskussion om hur fördelningspolitiken ska se ut men denna politik är skadlig och bidrar på inget sätt till att minska vårdköerna, stoppa avhoppen inom polisen eller att släcka bränderna i våra förorter.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är följande:

 

Är det regeringens avsikt att hårdare beskatta yrkesgrupper i samhället som förser medborgarna med trygghet och omsorg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-14 Överlämnad: 2017-08-14 Besvarad: 2017-08-28 Sista svarsdatum: 2017-08-28 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga