Statlig mark för byggande av hyresrätter

Skriftlig fråga 2005/06:1658 av Lundström, Sten (v)

Lundström, Sten (v)

den 19 maj

Fråga 2005/06:1658 av Sten Lundström (v) till finansminister Pär Nuder (s)

Statlig mark för byggande av hyresrätter

I Sundbybergs kommun planerar man just nu för att bygga upp ett helt nytt bostadsområde, Ursvik, med sammantaget ca 4 500 bostäder med plats för 10 000 boende och över 4 000 arbetsplatser.

Bebyggelsen ska vara blandad och den ursprungliga målsättningen var därför att ca 50 % av flerbostadshusen skulle upplåtas med hyresrätt. Eftersom Sundbyberg lider brist även på radhus, parhus och villor blir 450 av bostäderna av dessa typer.

Med målet att få till en hyfsad andel hyresrätter till ett rimligt pris har kommunen sålt sin mark till ett mycket lågt pris, inte bara i det nya området utan även tidigare i andra delar av Sundbyberg. I det nu aktuella området, Ursvik, äger staten mycket mark, och kommunen hade förhoppningar om att även staten skulle sälja sin mark till ett bra pris för att gynna byggandet av hyresrätter med rimliga hyror. Så har dock inte blivit fallet, vilket har lett till att andelen hyresrätter som nu planeras i Ursvik har minskats väsentligt.

Ursvik är ett utmärkt exempel på hur fel det blir när staten, i detta fall i form av Vasakronan, inte tar sitt ansvar för bostadsbyggandet och när de avkastningskrav vi ställer på våra statliga bolag tvingar fram situationer som denna.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Pär Nuder:

Avser ministern att vidta åtgärder för att statlig mark ska kunna upplåtas till ett billigt pris vid byggandet av hyresrätter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-19 Anmäld: 2006-05-19 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)