Statligt bidrag till funktionshindersorganisationer

Skriftlig fråga 2011/12:243 av Axelsson, Lennart (S)

Axelsson, Lennart (S)

den 13 december

Fråga

2011/12:243 Statligt bidrag till funktionshindersorganisationer

av Lennart Axelsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Det statliga bidraget till funktionshindersorganisationer har varit oförändrat på nivån 183 miljoner kronor under flera år. Detta innebär i praktiken en betydande nedskärning på grund av kostnadsutvecklingen och genom att flera nya bidragsberättigade organisationer tillkommit och tillkommer. I budgetpropositionen 2011/12 föreslår regeringen en bidragsnivå på 183 miljoner kronor för år 2012 och beräknar att samma belopp skall anvisas för åren 2013–2015.

Min fråga till statsrådet är hur hennes framtida planer för stödet till dessa organisationer ser ut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-13 Anmäld: 2011-12-13 Besvarad: 2011-12-21 Svar anmält: 2011-12-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-21)