Statligt stöd till kommuner med många nyanlända elever

Skriftlig fråga 2015/16:1023 av Anette Åkesson (M)

Anette Åkesson (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Regeringen har fördelat 200 miljoner kronor till de kommuner som tagit emot en relativt stor andel asylsökande och kommunplacerade barn och ungdomar. Efter höstens stora tillströmningar har kommunerna ett ansträngt läge så det är klokt att stödja de kommuner som tagit ett extra stort ansvar. Men man kan ifrågasätta hur Skolverkets konkreta fördelning till kommunerna har gått till.

Syftet med stödet är att stötta utbildningsverksamheten. Då borde rimligtvis pengarna fördelas till de kommuner som har höga kostnader för utbildningen av nyanlända elever. 

Man får intrycket att Skolverket inte tagit reda på var barnen rent faktiskt går i skolan. Till exempel går inte de barn som befinner sig i ankomstboenden i skolan i motsats till barn i asylboenden. Kommuner kan samverka kring boenden för ensamkommande barn respektive placera dem i familjehem i andra kommuner där de sedan går i skolan. 

Ett konkret exempel är Örkelljunga kommun som har många barn i asylboenden, många ensamkommande barn både i delad egen regi men även som placerats i ett stort antal familjehem av andra kommuner men som går i skolan i Örkelljunga. Samtidigt har Örkelljunga inte erhållit någon del av de anslagna medlen och får inte heller svar från Skolverket varför så är fallet.

Med anledning ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

Varför har inte utbetalningen av det statliga stödet för utbildningsverksamhet kvalitetssäkrats så att det går till de kommuner där barnen verkligen går i skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Besvarad: 1899-01-01 Överlämnad: 2016-03-23 Inlämnad: 2016-03-23 Sista svarsdatum: 2016-03-30 Anmäld: 2016-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga