Stöd för Kanada och för mänskliga rättigheter

Skriftlig fråga 2017/18:1608 av Kerstin Lundgren (C)

Kerstin Lundgren (C)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Mänskliga rättigheter hotas i många länder. Det kostar på att uttala kritik och allt fler länder tystnar. Sverige och EU måste tala.

Kanada har via sin utrikesminister Chrystia Freeland tydligt uttryckt sitt stöd för mänskliga rättigheter också i Saudiarabien där kvinnliga aktivister fängslas. Senast var det den kanadensiska medborgaren Samar Badawi, syster till Raif Badawi, som fängslades. Även premiärminister Trudeau har tydligt markerat Kanadas hållning. Detta har lett till en stark reaktion från Saudiarabiens ledning.

Saudiarabien är inte bara representerat i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) utan också i FN:s kvinnokommission. Det innebär att landet har ett särskilt ansvar för att upprätthålla FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och därmed även kvinnors rättigheter. Saudiarabien visar nu hur landet tar sitt ansvar genom att återigen fängsla och hota kvinnoaktivister. Kritik tolereras inte, vare sig i landet eller i relationen till andra länder.

EU måste stödja Kanadas starka markering för mänskliga rättigheter globalt. Det välkomna beslutet i Saudiarabien att från och med år 2018 låta kvinnor köra bil verkar vara en potemkinkuliss för att blända omvärlden och förvränga dess bild av verkligheten.

Mot bakgrund av vad som här anförts vill jag ställa följande fråga till utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka initiativ har Sverige tagit för att förmå EU att tydligt stödja Kanadas hållning, och vilka initiativ planeras i UNHRC/FN:s kvinnokommission tillsammans med EU och/eller Kanada?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-10 Överlämnad: 2018-08-13 Besvarad: 2018-08-27 Sista svarsdatum: 2018-08-27 Anmäld: 2018-08-30
Svar på skriftlig fråga