Stöd till återuppbyggnaden av Halabja

Skriftlig fråga 2005/06:2142 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 15 september

Fråga 2005/06:2142 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Carin Jämtin (s)

Stöd till återuppbyggnaden av Halabja

Den 16 mars 1988 bombade Saddam Husseins mördartrupper den kurdiska staden Halabja. Minst 5 000 människor dödades och 7 000 skadades. Än i dag ser vi skadeverkningarna från gasattacken. Vi glömmer aldrig Halabja. Fortfarande föds barn med missbildningar. Ännu kan inte marken brukas. Man vet inte hur lång tid det tar att rena marken och ju längre tid det dröjer desto värre blir det eftersom giftet sjunker ned i lagren. Sverige ger bistånd till Irak men det förefaller som om den kurdiska delen av federationen glömts bort eftersom Sverige satsar mer på de södra delarna. Under Oil-for-Food-programmet sattes de pengar som skulle ha blivit projekt och stöd till den kurdstyrda autonoma zonen i norra Irak och som förhindrades av Saddam Hussein på ett bankkonto i Schweiz. Ingen vet i dag hur mycket det skulle kosta att rena jorden i och kring Halabja. Det behövs forskning och det behövs pengar. Västvärlden har stor skuld i att Saddam försågs med vapen och giftgas. När 5 000 människor mördats av den president som då ledde landet lade USA in sitt veto i FN för att förhindra att FN fördömde gasattacken. Väst har därför ansvaret för att de överlevande kompenseras och rehabiliteras. Västvärlden har därför skyldighet att återuppbygga Halabja och rena jorden.

Min fråga till statsrådet Carin Jämtin är därför:

Vilka åtgärder har statsrådet för avsikt att vidta för att Halabja ska renas och att de överlevande rehabiliteras och kompenseras?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-15 Förfallen: 2006-09-26 Anmäld: 2006-10-02