Stöd till lantbrukare

Skriftlig fråga 2017/18:1565 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den extremt regnfattiga våren och sommaren kommer att innebära att svenska och inte minst halländska lantbrukare kommer att få ett skördebortfall på uppemot 50 procent. Samtidigt slaktas i dag djur eftersom det inte finns foder till dem. De negativa ekonomiska konsekvenserna för lantbrukarna kan komma att uppgå till flera miljarder kronor.

Vad jag förstår har EU:s krisfond tidigare använts för att stödja sydeuropeiska fruktodlare. Jag anser att i det läge som de svenska och inte minst de halländska lantbrukarna befinner sig i så vore det av stort värde att EU så snart som möjligt kan komma med ett besked om EU:s krisfond eller andra EU-medel kan användas och vilken omfattning det kan handla om. Ett positivt besked i närtid skulle betyda oerhört mycket för många lantbrukare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

På vilket vis avser statsrådet att agera för att EU:s krisfond eller andra EU-medel tas i anspråk och att besked kommer i närtid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-07-04 Överlämnad: 2018-07-05 Besvarad: 2018-07-18 Sista svarsdatum: 2018-07-19 Anmäld: 2018-08-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga