Stopp för utförsel av stöldgods

Skriftlig fråga 2019/20:396 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Utförseln av stöldgods från Sverige är ett stort problem. Inför allhelgonahelgen utfärdades varningar och uppmaningar till allmänheten att förvara exempelvis fyrhjulingar och snöskotrar inlåsta på grund av stöldrisken. Ofta är de inbrott och stölder som görs organiserade av ligor, och stöldgodset transporteras många gånger ut ur Sverige för att säljas vidare i andra länder.

Samtidigt har tullpersonalen ingen möjlighet att beslagta eventuellt stöldgods som de upptäcker vid kontroller. Anställda vid tullen uttrycker ofta stor frustration över sina bristande befogenheter och säger ofta att med utökade befogenheter skulle de ha möjlighet att agera på ett mer effektivt sätt för att förhindra utförsel av stöldgods.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta i syfte att stärka tullens möjligheter att stoppa utförseln av stöldgods?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-14 Anmäld: 2019-11-15 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga